بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

دیستروفی عضلانی (Muscular dystrophia)

دیستروفی عضلانی نام دسته ای از بیماری ها است که موجب تغییر در بافت عضلانی بدن شده و کارکرد آن را مختل میکند.

دیستروفی عضلانی


Muscular dystrophia

 

دیستروفی عضلانی نام دسته ای از بیماری ها است که موجب تغییر در بافت عضلانی بدن شده و کارکرد آن را مختل میکند. 

دیستروفی های عضلانی معمولا ژنتیکی و مادرزادی هستند.

معروف ترین نوع دیستروفی عضلانی بیماری دوشن است که نوعی دیستروفی پیشرونده است. 

دیستروفی عضلانی دوشن موجب ضعف در عضلات اندام تحتانی بیمار میشود.

در بیماری دوشن که نوعی دیستروفی عضلانی است ساق ها بزرگ میشوند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت