بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

دِکُروَن (De Quervain)

دکرون نام بیماری است که در آن غلاف سینوویال اطراف تاندون های باز کننده و دور کننده شست دچار التهاب میشوند.

دِکُروَن

 De Quervain

 

نگارش های دیگر : دکرون

دکرون نام بیماری است که در آن غلاف سینوویال اطراف تاندون های باز کننده و دور کننده شست دچار التهاب میشوند.

این التهاب که به آن تنوسینوویت میگویند موجب بروز درد بر روی تاندون میشود. مهمترین علامت بیماری دکرون درد مچ دست است.

بیماری دکرون بیشتر در کسانی که حرکات خاصی را بطور مکرر با مچ دست خود انجام میدهند دیده میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت