بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

دِفُرمیتی (Deformity)

دفرمیتی به معنای تغییر شکل است.

دِفُرمیتی

 Deformity

 

نگارش های دیگر : دفورمیتی

دفرمیتی به معنای تغییر شکل است.

هر گونه تغییر شکل در اندام و مفاصل آن را دفرمیتی میگویند.

دفرمیتی میتواند مادرزادی باشد و یا میتواند بدنبال آسیب های وارده به اندام مانند شکستگی و دررفتگی ایجاد شود. 

گاهی اوقات بیماری های روماتیسمی، عفونت های استخوان و مفاصل و یا آرتروز میتواند موجب تغییر شکل استخوان و مفصل و در نتیجه دفرمیتی اندام شود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت