بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

دِژِنِرِسانس (Degeneration)

دژنرسانس به معنی خراب شدن بافت است.

دِژِنِرِسانس


Degeneration

 

دژنرسانس به معنی خراب شدن بافت است. 

تغییرات دژنرسانس معمولا در ابتدا در مقیاس میکروسکوپی ایجاد میشود و پس از مدتی ظاهر بافت هم تغییر میکند. 

دژنرسانس یا خراب شدن یک بافت موجب اختلال در کارکرد عضوی میشود که حاوی بافت مذکور است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت