بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

درشت نی (Tibia)

درشت نی نام دیگر استخوان تیبیا است.

درشت نی


Tibia

 

نگارش های دیگر : تیبیا

درشت نی نام دیگر استخوان تیبیا است.

ساق از دو استخوان تشکیل شده است. استخوان درشت تر را درشت نی یا تیبیا و استخوان باریک تر را نازک نی یا فیبولا میگویند.

در ساق استخوان اصلی، درشت نی است و همین استخوان است که در بالا با استخوان ران و در پایین با استخوان های مچ پا مفصل میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت