بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

دررفتگی مکرر (Recurrent dislocation)

دررفتگی مکرر به هر دررفتگی مفصلی میگویند که بیش از یک بار ایجاد شود.

دررفتگی مکرر

Recurrent dislocation

 

دررفتگی مکرر به هر دررفتگی مفصلی میگویند که بیش از یک بار ایجاد شود.

دررفتگی مکرر مفصلی معمولا به علت آسیب به بافت های نرم نگهدارنده اطراف مفصل مانند کپسول مفصلی، رباط ها و لابروم بوجود میاید.

این آسیب ها در موقع اولین دررفتگی در مفصل ایجاد شده و در صورتیکه به درستی درمان نشده و بهبود نیابد موجب ناپایدار شدن مفصل و بروز دررفتگی مکرر میگردد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت