بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

دررفتگی مادرزادی (Congenital dislocation)

دررفتگی مادرزادی به دررفتگی مفصلی میگویند که از بدو تولد نوزاد وجود دارد.

دررفتگی مادرزادی


Congenital dislocation

 

دررفتگی مادرزادی به دررفتگی مفصلی میگویند که از بدو تولد نوزاد وجود دارد.

دررفتگی مادرزادی مفاصل معمولا به علت خوب تشکیل نشدن استخوان های تشکیل دهنده مفصل و یا اختلالی در بافت های نرم نگهدارنه مفصل مانند کپسول مفصلی و رباط ها بوجود میاید.

دررفتگی مادرزادی باید به فوریت درمان شود.

درمان دررفتگی مادرزادی مفصل هر چه زودتر صورت گیرد نتیایج درمانی بهتری را بدنبال خواهد داشت.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت