بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

داروی شل کننده عضلات (Muscle relaxant)

داروی شل کننده عضلات به دارویی گفته میشود که موجب کاهش تونیسیته و سفتی و انقباض ذاتی عضلات ارادی میشود.

داروی شل کننده عضلات

Muscle relaxant

 

داروی شل کننده عضلات به دارویی گفته میشود که موجب کاهش تونیسیته و سفتی و انقباض ذاتی عضلات ارادی میشود.

از داروهای شل کننده عضلات در موارد اسپاسم های عضلانی که بدنبال آرتروز ایجاد میگردد استفاده میشود.

این داروها در درمان بعضی از انواع کمردرد هم مورد استفاده دارد. داروهای باکلوفن و متوکاربامول از این دسته دارویی هستند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت