بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

خلف (Posterior)

خلف به معنی پشت است.

خلف


Posterior

 

خلف به معنی پشت است. وقتی میگویم جسم الف در خلف جسم ب است به این معنی است که جسم الف در پشت جسم ب قرار گرفته است. پوستریور هم به معنای خلف است.

پشت یا پوستریور بدن انسان سمتی است که ستون مهره و باسن قرار گرفته و جلوی بدن سمتی است که صورت انسان قرار میگیرد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت