بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

تومور خوش خیم (Benign tumor)

تومور خوش خیم به معنی رشد غیر معمول بک بافت است که موجب برجستگی موضعی در محل میشود و سلول های تشکیل دهنده آن همان سلول های طبیعی بدن هستند.

تومور خوش خیم

  Benign tumor

 

تومور خوش خیم به معنی رشد غیر معمول بک بافت است که موجب یک برجستگی موضعی در محل میشود ولی سلول های تشکیل دهنده آن همان سلول های طبیعی بدن هستند.

تومور خوش خیم سرطان نیست و سلول های تشکیل دهنده آن از محل تومور به اطراف نفوذ نمیکنند.

تومور های خوش خیم یا نیاز به درمان ندارند و یا با عمل جراحی از بدن خارج میگردند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت