بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

تَعویض مِفصَل (Joint replacement)

تعویض مفصل نوعی عمل جراحی بازسازی مفصل و نوعی آرتروپلاستی است.

تَعویض مِفصَل

 Joint replacement

 

تعویض مفصل نوعی عمل جراحی بازسازی مفصل و نوعی آرتروپلاستی است.

 در عمل تعویض مفصل همه یا قسمتی از غضروف و استخوان سطح یک مفصل برداشته شده و با مواد مصنوعی جایگرین میشود. 

عمل جراحی تعویض مفصل بیشتر در درمان تخریب مفاصل که بدنبال آرتروز و روماتیسم ایجاد میشود کاربرد دارد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت