بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

تاندِنیت (Tendinitis)

تاندنیت به معنای التهاب تاندون است.

تاندِنیت 

Tendinitis

 

تاندنیت به معنای التهاب تاندون است.

 تاندون یا زردپی یک طناب بافتی بسیار محکم و قابل انعطاف است که از یک طرف به عضله و از طرف دیگر به استخوان متصل میشود. در بعضی بیماری های روماتیسمی و یا در بعضی اوقات بدنبال ضربه، تاندون بخصوص در محل اتصال به استخوان دچار التهاب میشود که به آن تاندنیت میگویند.

تاندنیت معمولا با دردی همراه است که در محل اتصال تاندون به استخوان احساس میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت