بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

تارس (Tarsus)

تارس نام دسته ای متشکل از هفت استخوان در کف پا است که در بین پنجه پا و مچ پا قرار گرفته است.

تارس

  Tarsus

 

تارس نام دسته ای متشکل از هفت استخوان در کف پا است که در بین پنجه پا و مچ پا قرار گرفته است.

بزرگترین استخوان تارس استخوان پاشنه یا کالکانه نام دارد.

استخوان های تارس از یک طرف با واسطه مفاصل تارسومتانارس به استخوان های متاتارس پنجه متصل میشوند و از طریق مفصل مچ پا به استخوان های ساق اتصال میابند.


تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت