بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

پِرتِس (Perthes)

پرتس نام یک بیماری است که در کودکان بخصوص پسران موجب خراب شدن سر استخوان ران میشود.نام کامل این بیماری لگ کالو پرتس است.

پِرتِس


Perthes

 

نگارش های دیگر : پرتس

پرتس نام یک بیماری است که در کودکان بخصوص پسران موجب خراب شدن سر استخوان ران میشود.نام کامل این بیماری لگ کالو پرتس Legg-Calve'-Perthes است.

در بیماری پرتس به دلایلی خونرسانی به قسمتی یا همه سر استخوان ران قطع شده و این موجب مرگ سلولی و سیاه شدن سر استخوان و بدنبال آن تغییر شکل استخوان میشود.

بیماری پرتس نیاز به تشخیص زود و درمان مناسب دارد وگرنه در بزرگسالی عوارض زیادی را بدنبال خواهد داشت.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت