بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آرتروگریپوز (Arthrogryposis)

آرتروگریپوز یک بیماری مادرزادی است که مشخصه آن تغییر شکل و سفتی غیر پیشرونده مفاصل در حین تولد است.


نگارش های دیگر : آرترگریپوز

آرتروگریپوز یک بیماری مادرزادی است که مشخصه آن تغییر شکل و سفتی غیر پیشرونده مفاصل در حین تولد است. در این بیماری بافت عضلانی بطور کامل یا نسبی با بافت چربی و فیبرو جایگزین شده است.

در بیماری آرتروگریپوز عضلات لاغر شده و بدنبال آن مفاصل تغییر شکل داده و در وضعیت های نامناسب قرار میگیرند.

آرتروگریپوز میتواند در اندام ها با شدت و ضعف مختلفی علائم خود را بروز دهد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت