بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

بورسیت (Bursitis)

بورسیت به معنای التهاب بورس است.

بورسیت


Bursitis

 

بورسیت به معنای التهاب بورس است.

بورس ها کیسه های بافتی ظریفی هستند که عمدتا در اطراف مفاصل قرار داشته و وظیفه آنها تسهیل حرکت تاندون ها بر روی استخوان مجاور است.

بورسیت از علل شایع یروز درد مفصلی است و معمولا بر اثر فعالیت های شدید بدنی و ورزشی ایجاد میشود.

در برخی موارد بورسیت علل عفونی و یا متابولیک دارد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت