بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

بورس (Bursa)

بورس کیسه بافتی ظریفی است که عمدتا در اطراف مفاصل قرار داشته و وظیفه آن تسهیل حرکت تاندون ها بر روی استخوان مجاور است.

بورس


Bursa

 

بورس کیسه بافتی ظریفی است که عمدتا در اطراف مفاصل قرار داشته و وظیفه آن تسهیل حرکت تاندون ها بر روی استخوان مجاور است.

سطح درونی بورس لایه ای از سلول های سینوویال قرار دارد که مایع سینوویال یا همان مایع درون بورس را ترشح میکنند. جنس این مایع شبیه مایع مفصلی است.

تورم بورس را بورسیت مینامند

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت