بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

بلانت (Blount disease)

بلانت نام بیماری است که در آن زانوی بچه دچار انحراف جانبی میشود.

بلانت

Blount disease

 

بلانت نام بیماری است که در آن زانوی بچه دچار انحراف جانبی میشود.

بیماری بلانت به علت اختلال در صفحه رشد بالایی استخوان تیبیا یا درشت نی ایجاد شده و موجب میشود ساق بچه به سمت داخل انحراف پیدا کرده و زانوی بچه به شکل پرانتزی درآید.

بیماری بلانت را تیبیا وارا نیز مینامند.

بیماری بلانت معمولا پیشرونده است و در بچه های چاق، کوته قد و بچه هایی که زود راه میفتند بیشتر دیده میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت