بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

بِرِیس اِسکاتیش رایت (Scottish rite brace)

بریس اسکاتیش رایت نوعی بریس یا ارتوز است که بیشتر در درمان بیماری پرتس استفاده میشود.

بِرِیس اِسکاتیش رایت


Scottish rite brace

 

بریس اسکاتیش رایت نوعی بریس یا ارتوز است که بیشتر در درمان بیماری پرتس استفاده میشود.

بریس اسکاتیش رایت از یک حلقه تشکیل شده که به دور تنه بچه بسته میشود. به دو طرف این حلقه دو دسته به توسط لولا متصل شده که آن هم به توسط حلقه هایی به ران بچه بسته میشوند.

هدف استفاده از بریس اسکاتیش رایت نگه داشتن مفصل ران بچه در حالت ابداکشن یا دور شده از محور مرکزی بدن است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت