بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آرتروگرافی (Arthrography)

آرتروگرافی یک روش عکس برداری رنگی است که برای دیدن مفصل بکار برده میشود.


نگارش های دیگر : آرترگرافی

آرتروگرافی یک روش عکس برداری رنگی است که برای دیدن مفصل بکار برده میشود.

در روش آرتروگرافی متخصص رادیولوژیست ابتدا ماده خاصی را به همراه هوا به درون مفصل ( معمولا زانو و یا شانه) تزریق میکند. این ماده مانع از عبور اشعه ایکس شده و در واقع موجب میشود فضای داخل مفصل هم مانع عبور اشعه شده و در نتیجه سایه منیسک در زانو و یا تاندون روتاتور کاف در شانه بر روی فیلم دیده شود.

امروزه آرتروگرافی به عنوان یک وسیله تشخیصی بطور وسیعی جای خود را به ام آر آی داده است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت