بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ایسکِمی وُلکمَن (Volkmann's ischemia)

ایسکمی ولکمن نام وضعیتی است که در آن به علت انسداد عروق اندام عضلات دچار کم خونی میشوند.

ایسکِمی وُلکمَن

  Volkmann's ischemia

 

نگارش های دیگر : ولکمن ایسکمیا

ایسکمی ولکمن نام وضعیتی است که در آن به علت انسداد عروق اندام عضلات دچار کم خونی میشوند.

ایسکمی به معنی کم خونی است و ریچارد ولکمن نام پزشک آلمانی است که اولین با این وضعیت را توضیح داده است.

در شکستگی استخوان ها و یا بدنبال سندروم کمپارتمان ممکن است بر روی رگ های خونی اندام فشار وارد شده و مسیر این عروق بطور ناقص بسته شوند. در این حال خون کافی اندام نمیرسد. عضلات اندام دچار کم خونی شده و تغییر شکل میدهند و نتیجه آن تغییر شکلی در اندام است که به آن کنتراکچر ولکمن میگویند.

پس ایسکمی ولکمن منتج به کنتراکچر یا تغییر شکل ولکمن میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت