بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ایدیوپاتیک (Idiopathic)

ایدیوپاتیک یک صفت و به معنای "با علت ناشناخته" است و منظور از آن اینست که علت بوجود آمدن بیماری خاصی ناشناخته است.

ایدیوپاتیک

 Idiopathic

 

نگارش های دیگر : ایدیوپتیک

ایدیوپاتیک یک صفت است و به معنای "با علت ناشناخته" است.

کلمه ایدیوپاتیک بیشتر در پزشکی بکاربرده میشود و منظور از آن اینست که علت بوجود آمدن بیماری خاصی ناشناخته است.

بیماری ها به علل متفاوتی بوجود میایند. گاهی اوقات میتوان علت ریشه ای ایجاد یک بیماری را مشخص کرد ولی گاهی اوقات نمیتوان علت ایجاد یک بیماری را مشخص کرد. در این حال میگویند بیماری، ایدیوپاتیک است.

بطور مثال آرتروز یا ساییدگی مفصلی میتواند به علل زیر ایجاد شود

  • آرتروز بدنبال شکستگی داخل مفصلی
  • آرتروز به دنبال آسیب غضروف مفصلی
  • آرتروز بدنبال آسیب رباط های اطراف مفصل
  • آرتروز ایدیوپاتیک

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت