زانو ضربدری

پا و زانوی ضربدری به معنای وجود قوس غیرطبیعی در قسمت پایینی پاها می‌باشد که باعث می‌شود فاصله‌ی بین مچ پاها بسیار زیاد باشد و زانو‌ها به یکدیگر بیش از حد نزدیک باشند یا حتی به هم برخورد داشته باشند

بسیاری از کودکان در سال‌های اول زندگی، پای ضربدری دارند که این حالت طبیعی است و بعد از مدتی برطرف می‌شود

افرادی که دفورمیتی پای آنها بسیار شدید است، نمی توانند وقتی پاهای خود را صاف می‌کنند، مچ پای خود را به هم بچسبانند

بریس پا برای زانوی ضربدری

کفی کفش مخصوص زانوی ضربدری

ماساژ درمانی اغلب برای کوکانی که مشکل زانوضربدری دارند، تجویز می‌شود تا شدت ضربدری بودن پاها کاهش پیدا کند و روند رشد استخوان‌ها به شکل صحیح هدایت شود. این روش درمانی بر روی بزرگسالان بی اثر است

فیزوتراپی و انجام تمرینات و حرکات اصلاحی زانوی ضربدری برای کسانی است که به تازگی درمان جراحی زانوضربدری را انجام داده‌اند و می‌خواهند به حالت عادی فعالیت و کار کنند

 

-