بی حسی دست ها

بی حسی دست ها

 

1

بی حسی و سوزن سوزن شدن می تواند زمانی رخ دهد که روی دستان خود بخوابید یا آنها را در وضعیتی نامناسب نگه دارید.

 

2

اگر بی حسی بیش از 30 ثانیه پس از تغییر وضعیت ادامه داشت، سعی کنید دستان خود را روی مچ تکان دهید. دستان خود را به شدت تکان دهید، اما آنقدر تکان ندهید که مچ شما ترک بخورد .

 

 3

اگر دست‌هایتان هنوز بی‌حس است، آن‌ها را زیر آب جاری  نگه دارید. مطمئن شوید که آب گرم  است. در حالی که دست ها و مچ های خود را زیر آب نگه می دارید به آرامی خم کنید و دراز کنید.

 

4

بی حسی گاه به گاه و موقت طبیعی است. با این حال، بی حسی مکرر، مداوم یا فقط در یک طرف بدن شما می تواند نشانه یک بیماری زمینه ای مانند فشار یا آسیب عصبی باشد.

 

5

اشکال مختلف فشار یا آسیب عصبی بر قسمت‌های مشخصی از دست تأثیر می‌گذارد. پزشک شما می تواند آزمایش هایی را برای تشخیص دقیق فشرده سازی یا آسیب عصبی انجام دهد. آنها ساعد و دست‌های شما را معاینه می‌کنند، از شما می‌خواهند دست‌ها و انگشتانتان را حرکت دهید و در صورت لزوم عکس‌برداری با اشعه ایکس انجام دهید.

 

 6

 هر 20 تا 30 دقیقه، دستان خود را در حالت نماز حدود 6 اینچ (15 سانتی متر) جلوی سینه خود بگیرید. دستان خود را در حالت نماز نگه دارید، آرنج خود را بالا بیاورید تا جایی که در ساعد خود احساس کشیدگی کنید. کشش را برای 10 تا 20 ثانیه نگه دارید، سپس استراحت کنید.

 

7

 یک سطل را با آب سرد و دیگری را با آب گرم (نه داغ) پر کنید. دست و ساعد خود را به مدت 2 تا 3 دقیقه در آب سرد خیس کنید، سپس آنها را در آب گرم خیس کنید. به طور متناوب ادامه دهید تا زمانی که دستان خود را در هر سطل 3 بار نگه دارید.

 

 8

 برای سندرم تونل کارپال، از مچ بند استفاده کنید تا هنگام خواب، دست ها و ساعد خود را در حالت خنثی نگه دارید.

 

 9

خم شدن آرنج سندرم تونل کوبیتال را تشدید می کند، بنابراین استفاده از آرنج بند در شب برای این بیماری بهترین است. از پزشک خود بخواهید بهترین بریس را توصیه کند.

 

 

10

 اگر بی‌حسی، سوزن سوزن شدن و درد با فعالیت‌های روزانه شما تداخل داشته باشد، تزریق ممکن است تسکین دهد.

 

11

از آنجایی که اعصاب دست ها ریشه در گردن دارند، مشکلات ستون فقرات می تواند باعث بی حسی در سرتاسر بازوها، دست ها و انگشتان شود. در صورت لزوم، از پزشک خود بخواهید که شما را به یک فیزیوتراپیست  دارای مجوز ارجاع دهد.

 

12

 سیگار کشیدن و نوشیدن زیاد می تواند جریان خون را محدود کرده و مشکلات عصبی را تشدید کند. اگر سیگاری هستید، از پزشک یا داروساز خود نکاتی را در مورد ترک سیگار بپرسید.

 

-