علایم شکستگی استخوان

 

 

 

 

 

1  تورم :

 

📌این علامت بلافاصله بعد از شكستگی اتفاق می‌افتد. معمولا در شكستگی‌ها لبه‌های تیز استخوان شكسته باعث پاره یا بریده شدن قسمتی از بافت و برخی عروق كنار محل آسیب دیده شده و منجر به خونریزی و التهاب ناحیه می‌شود .

 

 

 

2  تغییر شكل :

 

📌معمولا بر اثر بروز شكستگی ممكن است تغییر شكل، كوتاه‌شدگی یا زاویه‌دار شدن استخوان در محل آسیب دیده رویت شود. البته در ترك‌خوردگی یا مو برداشتن، بد شكلی قابل رویت نیست. برای بررسی تغییر شكل، عضو آسیب‌دیده را با عضو سالم طرف دیگر مقایسه كنید .

 

 

 

 3  لمس دردناك :

 

📌یكی از علائم قابل اعتماد شكستگی به حساب می‌آید. معمولا حساسیت به درد تنها در محل آسیب‌دیده وجود دارد و غالبا مصدوم می‌تواند نقطه درد را با انگشت نشان دهد. برای پیدا كردن محل شكستگی پوشش عضو را كنار بزنید و به آرامی طول استخوان را لمس كنید. نقطه‌ای كه به لمس حساس بود و درد گرفت می‌تواند محل شكستگی باشد .

 

 

 

   4  ناكار شدن عضو آسیب‌دیده :

 

📌اگر عضو شكسته باشد با حركت دردناك می‌شود. در این زمان مصدوم به دلیل درد زیاد از به كارگیری عضو امتناع ورزیده و عضو در حركت ناتوان می‌شود. البته توجه داشته باشید، احتمال دارد مصدوم با تحمل درد، عضو را تكان دهد .

 

 

 

5   احساس ساییده شدن دو سر شكسته استخوان :

 

📌گاهی مصدوم هنگام بروز شكستگی صدای شكسته شدن استخوان یا در زمان حركت عضو، صدای ساییده شدن دو سر استخوان را احساس می‌كند. این علامت نشانه حتمی شكستگی است .

 

 

 

 6  لمس فاصله بین دو سر استخوان شكسته :

 

📌در صورت لمس این فاصله شكستگی محرز است .

 

 

 

7  رنگ ناحیه آسیب‌دیده :

 

📌معمولا آخرین و دیررس‌ترین علامتی كه نشان‌دهنده شكستگی است رنگ پریدگی یا كبودی در محل شكستگی است كه معمولا یك ساعت بعد از شكستگی اتفاق می‌افتد .

 

 

 

-