انحراف شست

انحراف شست به انگلیسی

 

 Bunionیا هالوکس والگوس (Hallux valgus)

 

که در فارسی به آن قوز شست پا و شصت کجی هم گویند، نوعی بدشکلی انگشت شست پا است.

 

هالوکس والگوس یا قوز شست پدیده شایعی در انگشتان پا است و ۹۰٪ موارد آن در زنان اتفاق می‌افتد.

 

 

بیرون‌زدگی مفصل انگشت شست  پا از مهم‌ترین بیماری‌های انگشتان پا  است

 

که در اثر فشار بلندمدتِ نامتعارف به مفصل (مثلاً با پوشیدن کفش تنگ و نامناسب) ایجاد می‌شود

هرچند پوشیدن «کفش‌های نوک باریک» می‌تواند بیماری را تشدید

 

نماید ولی عامل اصلی زمینه ارثی موجود در خانواده است

-