آهسته تر غذا بخورید تا چاق نشوید

 

 

محققین ژاپنی میگویند بجای اینکه غذا را هول هولکی بخورید سعی کنید آهسته و به آرامی اینکار را انجام دهید. به این ترتیب میتوانید تا حدودی از افزایش وزن خود پیشگیری کنید. آنها اضافه میکنند راه های دیگر جلوگیری از چاق شدن اینست که بعد از شام چیزی نخورید و در دو ساعت قبل از اینکه به رختخواب بروید هم چیزی نخورید .

 

📌مطالعه محققین بر روی بیش از 60 هزار نفر نشان داده که درمقایسه با افرادی که تند تند غذا میخورند آنهائیکه معمولی غذا میخورند 29 درصد کمتر چاق میشوند و احتمال چاق شدن در آنهائیکه آهسته غذا میخورند 42 درصد کمتر میشود. مطالعه همچنین نشان داده آنهائی که آهسته غذا میخورند کلا بدن سالم تری از آنهائیکه سریع غذا میخورند دارند .

 

🔴مطالعات قبلی هم ارتباط تند غذا خوردن با مقاومت بدن به انسولین و در نتیجه افزایش احتمال بروز دیابت را نشان داده است. محققیان میگویند آهسته غذا خوردن میتواند قبل از اینکه فرد غذای زیادی بخورد موجب احساس سیری در او شود و این مانع خوردن بیش از حد میگردد .

-