پارگی رباط ACL

پارگی رباط ACL :

آسیب رباط ACL همیشه زمانی رخ می دهد که حرکت دلیل است.به طور مثال یک تغییر جهت ناگهانی دربازی بسکتبال می تواند باعث این نوع پارگی شود .و یا ممکن است با یک پرش نامناسب درورزش اسکی این اتفاق برای زانو بیفتد . اگر فکر می کنید که ممکن است پارگی رباط ACL   داشته باشید مهم است که دلایلی که باعث این آسیب می شود را بدانید:

دلایل رایج آسیب های رباط ACL :

  • تغییر جهت ناگهانی


  • ایست ناگهانی درحالی که درحرکت هستید

  • وارد کردن یک نیروی سنگین یا فشار برروی زانو مانند برخورد ناگهانی باکسی دربازی فوتبال
  • پریدن و فرود نامناسب
  • ایستادن ناگهانی در هنگام دویدن

مواردی که باعث پارگی رباط ACL می شوند :

• ورزش هایی نظیر کشتی که درآن پاهای ورزشکار فعالیت زیادی دارد و ورزش هایی که شامل تماس فیزیکی هستنداحتمال این نوع آسیب در آنها زیاد است.

• خستگی عضلانی میتواند فرد را مستعد آسیب رباط ACL کند . تازمانیکه عضلات استخوان ها ،رباط ها و تاندون ها بایکدیگر هماهنگ کار می کنند به کار گرفتن عضلات و خسته کردن آنها احتمال آسیب را افزایش می دهد برای مثال در یک بازیکن فوتبال خسته نسبت به یک بازیکن فوتبال پر انرژی احتمال خطر آسیب دیدگی رباط ACL بیش تر خواهد بود

• برخی عوامل باعث ضعف استخوان ها یا عضلات می شود به عنوان مثال داشتن استخوان های ضعیف و شکننده ، رشد بیهوده غضروف یا چاقی همگی احتمال خطر پارگی رباط ACL را افزایش می دهند.

   

سه درجه آسیب دیدگی رباط  ACL وجود دارد

زمانیکه رباط  ACL آسیب دیده است به علت کشیدگی رباط می باشد نه شکستگی استخوان (حتی با اینکه به اندازه شکستن استخوان دردناک است).اما اصطلاح sprain به کشیدگی بیش از حد رباط اشاره دارد بطور کلی سه سطح آسیب رباط ACL وجود دارد این درواقع طبقه بندی است که برای اشاره به آسیب های رباط استفاده می شود.

کشیدگی ACL درجه اول : شامل جراحت متوسط رباط می شودبه این معنی است که دچار کشیدگی کمی شده است ولی پاره نشده و می تواند هنوز به نگه داشتن مفصل زانو واستحکام پا کمک کند.

کشیدگی ACL درجه دو: زمانیکه که رباط بیش از حد ظرفیت کشیده شود تا نقطه ای که سست شود آسیب وارده به رباط از نوع درجه دوم می باشد. که دراین نوع درجه  از اصطلاح ACL tear of  partial استفاده می شود.

کشیدگی ACL درجه سوم : مفصل زانو بی ثبات می شود و رباط به طورکامل پاره می شود

 

 

 

-