Product safety- Sigma Total Knee Arthroplasty Training

کورس بین المللی دو روزه آرتروپلاستی زانو،که در تاریخ اسفند سال 1395 در شهر شارجه امارات برگزار شد.دکتر مردانی در این دوره حضور یافتند.

-