کنگره درمان بیماران مولتیپل تروما

کنگره درمان بیماران مولتیپل تروما در تاریخ اول بهمن ماه سال 1395 در بیمارستان آتیه تهران برگزار شد. دکتر محسن مردانی کیوی به همراه جمعی از جراحان حاذق ارتوپدی،مغز و اعصاب، بیهوشی،جراحان عومی و طب اوژانس در این کنگره شرکت کردند.
همچنین دکتر مردانی سخنرانی ای در رابطه با شکستگی های چندگانه شانه ارائه دادند.

-