اصول طبقه شکستگی ها : به معرفی اصول و منطق طبقه بندی شکستگی ها پرداخته و تحولات این روش ها را در طی سالیان متمادی بررسی می نماید. نویسندگان: دکتر محسن مردانی کیوی، دکتر خشایار صاحب اختیاری، دکتر کیوان هاشمی مطلق سال انتشار: 1394