بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1787
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

1802
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

1642
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

2527
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

1322
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

2562
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

1358
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

1696
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

1315
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

1809
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

1263
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

1311
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

1364
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

1387
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

1700
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

1729
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

1260
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

1245
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

1722
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

1840
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت