دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " knee "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

30
بازدید

زانوی پرانتزی یا ژنوواروم چگونه جراحی میشود

بیشتر...

33
بازدید

درد های زانو را چگونه تشخیص دهیم

بیشتر...

148
بازدید

زانو و پای ضربدری

بیشتر...

654
بازدید

التهاب زانو

بیشتر...

462
بازدید

التهاب زانو

بیشتر...

3310
بازدید

درمان پیچ خوردگی زانو

بیشتر...

960
بازدید

تمریناتی برای زانو درد

بیشتر...

480
بازدید

نرمش برای زانو

نرمش هایی برای پیشگیری از دررفتگی مکرر کشکک زانو بیشتر...

123
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

118
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

122
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

129
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

1151
بازدید

تمریناتی برای زانو درد

بیشتر...

605
بازدید

اکران خصوصی فیلم مستند آرتروز (استئوآرتریت) زانو

بیشتر...

1219
بازدید

آناتومی زانو

بیشتر...

175
بازدید

Ankle Injury Arthroscopic Treatment

Educational Power Point بیشتر...

195
بازدید

Knee Arthroplasty

Master Techniques in Orthopaedic Surgery بیشتر...

353
بازدید

Noyes' Knee Disorders

: Surgery, Rehabilitation, Clinical Outcomes بیشتر...

190
بازدید

Pediatric and Adolescent Knee Surgery

بیشتر...

176
بازدید

Kneeling ability after total knee replacement in patients with osteoarthritis of the knee

Educational Power Point بیشتر...

1 2 3 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت