دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " Arthroplasty "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

237
بازدید

Knee Arthroplasty

Master Techniques in Orthopaedic Surgery بیشتر...

198
بازدید

Patient Selection in Knee Arthroplasty

Educational Power Point بیشتر...

261
بازدید

Patellofemoral joint in Total Knee Arthroplasty

Educational Power Point بیشتر...

202
بازدید

How to deal with Infected Total Knee Arthroplasty

Educational Power Point بیشتر...

1604
بازدید

تعویض مفصل زانو یا آرتروپلاستی زانو

بیشتر...

241
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

327
بازدید

Evaluation of clinical outcomes of cementless total hip arthroplasty in patients under 30 years of age

بیشتر...

324
بازدید

Hemodynamic and Arterial Blood Gas Parameters during Cemented Hip Hemiarthroplasty in Elderly Patients

بیشتر...

329
بازدید

Evaluation of kneeling ability after total knee replacement in patients with osteoarthritis of the knee

بیشتر...

885
بازدید

آرتروپلاستی شانه

بیشتر...

680
بازدید

Product safety- Sigma Total Knee Arthroplasty Training

کارگاه تعویض مفصل زانو در شارجه امارات بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت