بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " پروگزیمال "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

4383
بازدید

آناتومی استخوان های مچ پا

بیشتر...

3334
بازدید

آناتومی زانو

بیشتر...

3669
بازدید

آناتومی استخون ران

بیشتر...

1287
بازدید

اجرای متد بازسازی دابل باندل لیگامان MCL توسط دکتر محسن مردانی کیوی

بیشتر...

939
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

6364
بازدید

شکستگی هیپ و پروگزیمال فمور

بیشتر...

1022
بازدید

پیامد و عوارض جایگزینی کامل مفصل ران به روش غیرسیمانی پروگزیمال با استم‌های متخلخل در سالمندان

بیشتر...

17667
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

10634
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

4451
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

7766
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

2356
بازدید

معاینه ی آرنج

بیشتر...

3218
بازدید

معاینه ی شانه

بیشتر...

4816
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت