دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " پروگزیمال "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

2448
بازدید

آناتومی استخوان های مچ پا

بیشتر...

1810
بازدید

آناتومی زانو

بیشتر...

1655
بازدید

آناتومی استخون ران

بیشتر...

914
بازدید

اجرای متد بازسازی دابل باندل لیگامان MCL توسط دکتر محسن مردانی کیوی

بیشتر...

627
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

3480
بازدید

شکستگی هیپ و پروگزیمال فمور

بیشتر...

706
بازدید

پیامد و عوارض جایگزینی کامل مفصل ران به روش غیرسیمانی پروگزیمال با استم‌های متخلخل در سالمندان

بیشتر...

7077
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

4274
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

2433
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

3884
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

1463
بازدید

معاینه ی آرنج

بیشتر...

1853
بازدید

معاینه ی شانه

بیشتر...

2589
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت