دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " پروگزیمال "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1663
بازدید

آناتومی استخوان های مچ پا

بیشتر...

1219
بازدید

آناتومی زانو

بیشتر...

1035
بازدید

آناتومی استخون ران

بیشتر...

697
بازدید

اجرای متد بازسازی دابل باندل لیگامان MCL توسط دکتر محسن مردانی کیوی

بیشتر...

497
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

2133
بازدید

شکستگی هیپ و پروگزیمال فمور

بیشتر...

608
بازدید

پیامد و عوارض جایگزینی کامل مفصل ران به روش غیرسیمانی پروگزیمال با استم‌های متخلخل در سالمندان

بیشتر...

3752
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

2608
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

1620
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

2545
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

1107
بازدید

معاینه ی آرنج

بیشتر...

1311
بازدید

معاینه ی شانه

بیشتر...

1868
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت