دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " پروگزیمال "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

2072
بازدید

آناتومی استخوان های مچ پا

بیشتر...

1531
بازدید

آناتومی زانو

بیشتر...

1353
بازدید

آناتومی استخون ران

بیشتر...

822
بازدید

اجرای متد بازسازی دابل باندل لیگامان MCL توسط دکتر محسن مردانی کیوی

بیشتر...

564
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

2733
بازدید

شکستگی هیپ و پروگزیمال فمور

بیشتر...

655
بازدید

پیامد و عوارض جایگزینی کامل مفصل ران به روش غیرسیمانی پروگزیمال با استم‌های متخلخل در سالمندان

بیشتر...

5379
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

3408
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

2004
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

3164
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

1283
بازدید

معاینه ی آرنج

بیشتر...

1576
بازدید

معاینه ی شانه

بیشتر...

2222
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت