دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " علایم "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

185
بازدید

درد های زانو را چگونه تشخیص دهیم

بیشتر...

58563
بازدید

درد در سمت راست قفسه سینه

بیشتر...

153
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

147
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

949
بازدید

سندرم پای بي قرار يا (آر ال اس ) چيست؟

بیشتر...

2060
بازدید

آناتومی استخوان های مچ پا

بیشتر...

854
بازدید

بیماری ازگود اشلاتر

بیشتر...

5325
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

3157
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

2307
بازدید

بیماری های زانو در اطفال

بیشتر...

2118
بازدید

بیماری های زانو در اطفال

بیشتر...

6824
بازدید

دررفتگی مفصل مچ پا

به خارج شدن سر استخوان از حفره مفصلی مچ پا را دررفتگی می گویند. بیشتر...

1848
بازدید

دررفتگی مفصل لگن

بیشتر...

2272
بازدید

در رفتگی های زانو

دو نوع می باشد که شامل: الف) دررفتگی مفصل زانو ب) دررفتگی استخوان کشکک زانو بیشتر...

2737
بازدید

دررفتگی مچ دست

دررفتگی کامل مفصل مچ دست نادر است ولی در بسیاری اوقات دررفتگی های ناکامل در این مفصل دیده میشوند که شایع ترین آنها دررفتگی استخوان لونیت است. بیشتر...

1657
بازدید

دررفتگی مفصل آرنج

بیشتر...

2521
بازدید

دررفتگی شانه

شانه شامل سه مفصل می باشد، که هر یک از این مفاصل می توانند دچار در رفتگی شوند. بیشتر...

27264
بازدید

شکستگی ساق و پا و مچ پا

در این بخش در رابطه با شکستگی های سه بخش انتهایی اندام تحتانی یعنی ساق، مچ پا و پا صحبت میکنیم بیشتر...

2118
بازدید

شکستگی استخوان ران

بیشتر...

25365
بازدید

شکستگی های مچ دست و دست

در این بخش به معرفی شکستگی هایی که درناحیه مچ دست و دست اتفاق می افتد می پردازیم و روش های درمان آن را بیان میکنیم. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت