دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " رادیوس "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

3965
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

674
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

1029
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

2012
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

4544
بازدید

استئومیلیت

بیشتر...

6215
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

3817
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

2208
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

3546
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

1886
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

1404
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

10233
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

1870
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

513
بازدید

مقایسه بین روش كلاسیك برون گرایی توأم با خمیدگی با روش درون گردانی در جااندازی نیمه دررفتگی سر رادیوس در كودكان زیر 7 سال

بیشتر...

9000
بازدید

دررفتگی مفصل مچ پا

به خارج شدن سر استخوان از حفره مفصلی مچ پا را دررفتگی می گویند. بیشتر...

2713
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

3538
بازدید

دررفتگی مچ دست

دررفتگی کامل مفصل مچ دست نادر است ولی در بسیاری اوقات دررفتگی های ناکامل در این مفصل دیده میشوند که شایع ترین آنها دررفتگی استخوان لونیت است. بیشتر...

1960
بازدید

دررفتگی مفصل آرنج

بیشتر...

31009
بازدید

شکستگی های مچ دست و دست

در این بخش به معرفی شکستگی هایی که درناحیه مچ دست و دست اتفاق می افتد می پردازیم و روش های درمان آن را بیان میکنیم. بیشتر...

10512
بازدید

شکستگی های بازو، آرنج و ساعد

این سه ناحیه نیز همانند شکستگی های شانه، از شایع ترین آسیب های اندام فوقانی، بالاخص در سوانح رانندگی و موتور سیکلت و همچنین آسیب های ورزشی است. بیشتر...

1 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت