بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " رادیال "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

17664
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

10631
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

4451
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

7766
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

3311
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

2574
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

22899
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

3401
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

3158
بازدید

معاینه ی دست و مچ دست

بیشتر...

2355
بازدید

معاینه ی آرنج

بیشتر...

6261
بازدید

درد آرنج

بیشتر...

6898
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت