بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " رادیال "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

12774
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

7761
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

3489
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

6095
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

2689
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

2111
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

17002
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

2738
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

2592
بازدید

معاینه ی دست و مچ دست

بیشتر...

1947
بازدید

معاینه ی آرنج

بیشتر...

3048
بازدید

درد آرنج

بیشتر...

5143
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت