دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " رادیال "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

7114
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

4286
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

2438
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

3902
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

2039
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

1540
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

11567
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

2061
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

1932
بازدید

معاینه ی دست و مچ دست

بیشتر...

1464
بازدید

معاینه ی آرنج

بیشتر...

2251
بازدید

درد آرنج

بیشتر...

3037
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت