بهترین ارتوپد رشت

نتایچ جستجو عبارت " رادیال "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

9205
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

5459
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

2899
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

4791
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

2353
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

1799
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

13629
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

2342
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

2225
بازدید

معاینه ی دست و مچ دست

بیشتر...

1653
بازدید

معاینه ی آرنج

بیشتر...

2546
بازدید

درد آرنج

بیشتر...

3990
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت