دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " رادیال "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

5325
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

3391
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

1986
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

3157
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

1749
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

1273
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

8884
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

1656
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

1645
بازدید

معاینه ی دست و مچ دست

بیشتر...

1278
بازدید

معاینه ی آرنج

بیشتر...

1881
بازدید

درد آرنج

بیشتر...

2507
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت