بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " جااندازی "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1388
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

808
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

930
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

3199
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

2600
بازدید

درمان های جراحی شکستگی استخوان های ساق

بیشتر...

2670
بازدید

پلاک گذاری یا میله اینترامدولاری در شکستگی ران

بیشتر...

3401
بازدید

درد زانو

بیشتر...

2675
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

2099
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

16905
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

2728
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

2623
بازدید

پلاک گذاری یا میله اینترامیدولاری استخوان بازو

بیشتر...

670
بازدید

مقایسه بین روش كلاسیك برون گرایی توأم با خمیدگی با روش درون گردانی در جااندازی نیمه دررفتگی سر رادیوس در كودكان زیر 7 سال

بیشتر...

20476
بازدید

دررفتگی مفصل مچ پا

به خارج شدن سر استخوان از حفره مفصلی مچ پا را دررفتگی می گویند. بیشتر...

20735
بازدید

ارتوپدی چیست؟

بیشتر...

7095
بازدید

دررفتگی مفصل لگن

بیشتر...

7368
بازدید

در رفتگی های زانو

دو نوع می باشد که شامل: الف) دررفتگی مفصل زانو ب) دررفتگی استخوان کشکک زانو بیشتر...

8142
بازدید

دررفتگی مچ دست

دررفتگی کامل مفصل مچ دست نادر است ولی در بسیاری اوقات دررفتگی های ناکامل در این مفصل دیده میشوند که شایع ترین آنها دررفتگی استخوان لونیت است. بیشتر...

4329
بازدید

دررفتگی مفصل آرنج

بیشتر...

4990
بازدید

دررفتگی شانه

شانه شامل سه مفصل می باشد، که هر یک از این مفاصل می توانند دچار در رفتگی شوند. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت