دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " جااندازی "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

817
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

502
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

555
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

1391
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

1370
بازدید

درمان های جراحی شکستگی استخوان های ساق

بیشتر...

1325
بازدید

پلاک گذاری یا میله اینترامدولاری در شکستگی ران

بیشتر...

1979
بازدید

درد زانو

بیشتر...

1554
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

1080
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

6886
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

1386
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

1617
بازدید

پلاک گذاری یا میله اینترامیدولاری استخوان بازو

بیشتر...

451
بازدید

مقایسه بین روش كلاسیك برون گرایی توأم با خمیدگی با روش درون گردانی در جااندازی نیمه دررفتگی سر رادیوس در كودكان زیر 7 سال

بیشتر...

4118
بازدید

دررفتگی مفصل مچ پا

به خارج شدن سر استخوان از حفره مفصلی مچ پا را دررفتگی می گویند. بیشتر...

4478
بازدید

ارتوپدی چیست؟

بیشتر...

1507
بازدید

دررفتگی مفصل لگن

بیشتر...

1551
بازدید

در رفتگی های زانو

دو نوع می باشد که شامل: الف) دررفتگی مفصل زانو ب) دررفتگی استخوان کشکک زانو بیشتر...

1795
بازدید

دررفتگی مچ دست

دررفتگی کامل مفصل مچ دست نادر است ولی در بسیاری اوقات دررفتگی های ناکامل در این مفصل دیده میشوند که شایع ترین آنها دررفتگی استخوان لونیت است. بیشتر...

1379
بازدید

دررفتگی مفصل آرنج

بیشتر...

2260
بازدید

دررفتگی شانه

شانه شامل سه مفصل می باشد، که هر یک از این مفاصل می توانند دچار در رفتگی شوند. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت