بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " جااندازی "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1673
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

935
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

1111
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

3953
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

3219
بازدید

درمان های جراحی شکستگی استخوان های ساق

بیشتر...

3537
بازدید

پلاک گذاری یا میله اینترامدولاری در شکستگی ران

بیشتر...

3980
بازدید

درد زانو

بیشتر...

3304
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

2560
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

22785
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

3389
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

3339
بازدید

پلاک گذاری یا میله اینترامیدولاری استخوان بازو

بیشتر...

770
بازدید

مقایسه بین روش كلاسیك برون گرایی توأم با خمیدگی با روش درون گردانی در جااندازی نیمه دررفتگی سر رادیوس در كودكان زیر 7 سال

بیشتر...

32109
بازدید

دررفتگی مفصل مچ پا

به خارج شدن سر استخوان از حفره مفصلی مچ پا را دررفتگی می گویند. بیشتر...

28369
بازدید

ارتوپدی چیست؟

بیشتر...

11590
بازدید

دررفتگی مفصل لگن

بیشتر...

10792
بازدید

در رفتگی های زانو

دو نوع می باشد که شامل: الف) دررفتگی مفصل زانو ب) دررفتگی استخوان کشکک زانو بیشتر...

12395
بازدید

دررفتگی مچ دست

دررفتگی کامل مفصل مچ دست نادر است ولی در بسیاری اوقات دررفتگی های ناکامل در این مفصل دیده میشوند که شایع ترین آنها دررفتگی استخوان لونیت است. بیشتر...

6499
بازدید

دررفتگی مفصل آرنج

بیشتر...

7875
بازدید

دررفتگی شانه

شانه شامل سه مفصل می باشد، که هر یک از این مفاصل می توانند دچار در رفتگی شوند. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت