دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " جااندازی "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

949
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

568
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

640
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

1768
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

1627
بازدید

درمان های جراحی شکستگی استخوان های ساق

بیشتر...

1590
بازدید

پلاک گذاری یا میله اینترامدولاری در شکستگی ران

بیشتر...

2346
بازدید

درد زانو

بیشتر...

1764
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

1290
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

9089
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

1688
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

1817
بازدید

پلاک گذاری یا میله اینترامیدولاری استخوان بازو

بیشتر...

484
بازدید

مقایسه بین روش كلاسیك برون گرایی توأم با خمیدگی با روش درون گردانی در جااندازی نیمه دررفتگی سر رادیوس در كودكان زیر 7 سال

بیشتر...

7172
بازدید

دررفتگی مفصل مچ پا

به خارج شدن سر استخوان از حفره مفصلی مچ پا را دررفتگی می گویند. بیشتر...

7606
بازدید

ارتوپدی چیست؟

بیشتر...

1894
بازدید

دررفتگی مفصل لگن

بیشتر...

2344
بازدید

در رفتگی های زانو

دو نوع می باشد که شامل: الف) دررفتگی مفصل زانو ب) دررفتگی استخوان کشکک زانو بیشتر...

2845
بازدید

دررفتگی مچ دست

دررفتگی کامل مفصل مچ دست نادر است ولی در بسیاری اوقات دررفتگی های ناکامل در این مفصل دیده میشوند که شایع ترین آنها دررفتگی استخوان لونیت است. بیشتر...

1683
بازدید

دررفتگی مفصل آرنج

بیشتر...

2551
بازدید

دررفتگی شانه

شانه شامل سه مفصل می باشد، که هر یک از این مفاصل می توانند دچار در رفتگی شوند. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت