بهترین ارتوپد رشت

نتایچ جستجو عبارت " جااندازی "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1189
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

699
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

793
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

2675
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

2184
بازدید

درمان های جراحی شکستگی استخوان های ساق

بیشتر...

2164
بازدید

پلاک گذاری یا میله اینترامدولاری در شکستگی ران

بیشتر...

3091
بازدید

درد زانو

بیشتر...

2337
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

1776
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

13542
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

2314
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

2228
بازدید

پلاک گذاری یا میله اینترامیدولاری استخوان بازو

بیشتر...

586
بازدید

مقایسه بین روش كلاسیك برون گرایی توأم با خمیدگی با روش درون گردانی در جااندازی نیمه دررفتگی سر رادیوس در كودكان زیر 7 سال

بیشتر...

14341
بازدید

دررفتگی مفصل مچ پا

به خارج شدن سر استخوان از حفره مفصلی مچ پا را دررفتگی می گویند. بیشتر...

15083
بازدید

ارتوپدی چیست؟

بیشتر...

4402
بازدید

دررفتگی مفصل لگن

بیشتر...

5290
بازدید

در رفتگی های زانو

دو نوع می باشد که شامل: الف) دررفتگی مفصل زانو ب) دررفتگی استخوان کشکک زانو بیشتر...

5878
بازدید

دررفتگی مچ دست

دررفتگی کامل مفصل مچ دست نادر است ولی در بسیاری اوقات دررفتگی های ناکامل در این مفصل دیده میشوند که شایع ترین آنها دررفتگی استخوان لونیت است. بیشتر...

2970
بازدید

دررفتگی مفصل آرنج

بیشتر...

3666
بازدید

دررفتگی شانه

شانه شامل سه مفصل می باشد، که هر یک از این مفاصل می توانند دچار در رفتگی شوند. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت