دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " جااندازی "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1069
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

621
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

712
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

2192
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

1894
بازدید

درمان های جراحی شکستگی استخوان های ساق

بیشتر...

1830
بازدید

پلاک گذاری یا میله اینترامدولاری در شکستگی ران

بیشتر...

2711
بازدید

درد زانو

بیشتر...

2019
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

1512
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

11329
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

2029
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

1987
بازدید

پلاک گذاری یا میله اینترامیدولاری استخوان بازو

بیشتر...

524
بازدید

مقایسه بین روش كلاسیك برون گرایی توأم با خمیدگی با روش درون گردانی در جااندازی نیمه دررفتگی سر رادیوس در كودكان زیر 7 سال

بیشتر...

10976
بازدید

دررفتگی مفصل مچ پا

به خارج شدن سر استخوان از حفره مفصلی مچ پا را دررفتگی می گویند. بیشتر...

11391
بازدید

ارتوپدی چیست؟

بیشتر...

2885
بازدید

دررفتگی مفصل لگن

بیشتر...

3790
بازدید

در رفتگی های زانو

دو نوع می باشد که شامل: الف) دررفتگی مفصل زانو ب) دررفتگی استخوان کشکک زانو بیشتر...

4313
بازدید

دررفتگی مچ دست

دررفتگی کامل مفصل مچ دست نادر است ولی در بسیاری اوقات دررفتگی های ناکامل در این مفصل دیده میشوند که شایع ترین آنها دررفتگی استخوان لونیت است. بیشتر...

2227
بازدید

دررفتگی مفصل آرنج

بیشتر...

3015
بازدید

دررفتگی شانه

شانه شامل سه مفصل می باشد، که هر یک از این مفاصل می توانند دچار در رفتگی شوند. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت