دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " توراسیک "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

4772
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

2632
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

8600
بازدید

بیماری های سر،گردن و ستون فقرات در اطفال

بیشتر...

2767
بازدید

بیماری های سر و گردن اطفال

تورتیکولی یا کج بودن گردن یک بیماری است که بیشتر در نوزادان دیده می شود بیشتر...

2858
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

6637
بازدید

آناتومی شانه

کمربند شانه ای از دو استخوان به نام کلاویکل و اسکاپولا تشکیل شده است. کلاویکل تکیه گاهی است برای اسکاپولا و اسکاپولا هم توسط عضلات به تنه متصل است و بسیار متحرک می باشد. اندام فوقانی، توسط کمربند شانه ای به قسمت فوقانی- طرفی قفسه سینه اتصال دارد. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت