دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " ترقوه "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

60
بازدید

آسیب مفصل AC

بیشتر...

1451
بازدید

آسیب های شانه

بیشتر...

2518
بازدید

ترمیم عضله سینه ای توسط دکتر محسن مردانی

بیشتر...

1688
بازدید

شکستگی دست و انگشتان

بیشتر...

437
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

442
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

845
بازدید

آرتروسکوپی شانه

بیشتر...

6319
بازدید

بیماری های سر،گردن و ستون فقرات در اطفال

بیشتر...

1411
بازدید

بیماری های سر و گردن اطفال

تورتیکولی یا کج بودن گردن یک بیماری است که بیشتر در نوزادان دیده می شود بیشتر...

1591
بازدید

درد شانه

بیشتر...

3412
بازدید

آناتومی شانه

کمربند شانه ای از دو استخوان به نام کلاویکل و اسکاپولا تشکیل شده است. کلاویکل تکیه گاهی است برای اسکاپولا و اسکاپولا هم توسط عضلات به تنه متصل است و بسیار متحرک می باشد. اندام فوقانی، توسط کمربند شانه ای به قسمت فوقانی- طرفی قفسه سینه اتصال دارد. بیشتر...

2242
بازدید

دررفتگی شانه

شانه شامل سه مفصل می باشد، که هر یک از این مفاصل می توانند دچار در رفتگی شوند. بیشتر...

3425
بازدید

شکستگی شانه

شکستگی شانه یکی از شایع ترین آسیب های اندام فوقانی ، بالاخص در سوانح رانندگی و موتور سیکلت و همچنین آسیب های ورزشی است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت