بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " بالینی "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

358
بازدید

پا چنبری (کلاب فوت) چیست؟

بیشتر...

355
بازدید

بهترین و بدترین گزینه های غذایی قبل از خواب شبانه!

بیشتر...

409
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

387
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

12542
بازدید

کیست گانگلیون

بیشتر...

1068
بازدید

کسب عنوان برترواحد توسعه تحقیقاتی بالینی مرکز آموزشی و درمانی پورسینا

بیشتر...

24819
بازدید

تاندون یا زردپی آشیل

بیشتر...

5160
بازدید

آناتومی استخوان های مچ پا

بیشتر...

10450
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

3829
بازدید

آناتومی زانو

بیشتر...

4552
بازدید

آناتومی استخون ران

بیشتر...

11788
بازدید

استئومیلیت

بیشتر...

22245
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

13748
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

5362
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

9766
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

21125
بازدید

انواع درگیری های مفصلی

در اینجا هر یک از این بخش ها را به اختصار شرح می دهیم. بیشتر...

8330
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

5894
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

16530
بازدید

آناتومی شانه

کمربند شانه ای از دو استخوان به نام کلاویکل و اسکاپولا تشکیل شده است. کلاویکل تکیه گاهی است برای اسکاپولا و اسکاپولا هم توسط عضلات به تنه متصل است و بسیار متحرک می باشد. اندام فوقانی، توسط کمربند شانه ای به قسمت فوقانی- طرفی قفسه سینه اتصال دارد. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت