دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " بالینی "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

160
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

164
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

3823
بازدید

کیست گانگلیون

بیشتر...

598
بازدید

کسب عنوان برترواحد توسعه تحقیقاتی بالینی مرکز آموزشی و درمانی پورسینا

بیشتر...

7027
بازدید

تاندون یا زردپی آشیل

بیشتر...

2283
بازدید

آناتومی استخوان های مچ پا

بیشتر...

3965
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

1689
بازدید

آناتومی زانو

بیشتر...

1506
بازدید

آناتومی استخون ران

بیشتر...

4544
بازدید

استئومیلیت

بیشتر...

6215
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

3817
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

2208
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

3546
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

6757
بازدید

انواع درگیری های مفصلی

در اینجا هر یک از این بخش ها را به اختصار شرح می دهیم. بیشتر...

2713
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

2374
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

5018
بازدید

آناتومی شانه

کمربند شانه ای از دو استخوان به نام کلاویکل و اسکاپولا تشکیل شده است. کلاویکل تکیه گاهی است برای اسکاپولا و اسکاپولا هم توسط عضلات به تنه متصل است و بسیار متحرک می باشد. اندام فوقانی، توسط کمربند شانه ای به قسمت فوقانی- طرفی قفسه سینه اتصال دارد. بیشتر...

10512
بازدید

شکستگی های بازو، آرنج و ساعد

این سه ناحیه نیز همانند شکستگی های شانه، از شایع ترین آسیب های اندام فوقانی، بالاخص در سوانح رانندگی و موتور سیکلت و همچنین آسیب های ورزشی است. بیشتر...

5686
بازدید

شکستگی شانه

شکستگی شانه یکی از شایع ترین آسیب های اندام فوقانی ، بالاخص در سوانح رانندگی و موتور سیکلت و همچنین آسیب های ورزشی است. بیشتر...

1 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت