دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " بالینی "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

191
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

195
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

4992
بازدید

کیست گانگلیون

بیشتر...

662
بازدید

کسب عنوان برترواحد توسعه تحقیقاتی بالینی مرکز آموزشی و درمانی پورسینا

بیشتر...

9513
بازدید

تاندون یا زردپی آشیل

بیشتر...

2629
بازدید

آناتومی استخوان های مچ پا

بیشتر...

4756
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

1970
بازدید

آناتومی زانو

بیشتر...

1858
بازدید

آناتومی استخون ران

بیشتر...

5661
بازدید

استئومیلیت

بیشتر...

8065
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

4772
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

2632
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

4230
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

8957
بازدید

انواع درگیری های مفصلی

در اینجا هر یک از این بخش ها را به اختصار شرح می دهیم. بیشتر...

3478
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

2859
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

6638
بازدید

آناتومی شانه

کمربند شانه ای از دو استخوان به نام کلاویکل و اسکاپولا تشکیل شده است. کلاویکل تکیه گاهی است برای اسکاپولا و اسکاپولا هم توسط عضلات به تنه متصل است و بسیار متحرک می باشد. اندام فوقانی، توسط کمربند شانه ای به قسمت فوقانی- طرفی قفسه سینه اتصال دارد. بیشتر...

14729
بازدید

شکستگی های بازو، آرنج و ساعد

این سه ناحیه نیز همانند شکستگی های شانه، از شایع ترین آسیب های اندام فوقانی، بالاخص در سوانح رانندگی و موتور سیکلت و همچنین آسیب های ورزشی است. بیشتر...

7670
بازدید

شکستگی شانه

شکستگی شانه یکی از شایع ترین آسیب های اندام فوقانی ، بالاخص در سوانح رانندگی و موتور سیکلت و همچنین آسیب های ورزشی است. بیشتر...

1 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت