بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " بالینی "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

108
بازدید

پا چنبری (کلاب فوت) چیست؟

بیشتر...

173
بازدید

بهترین و بدترین گزینه های غذایی قبل از خواب شبانه!

بیشتر...

298
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

299
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

6551
بازدید

کیست گانگلیون

بیشتر...

887
بازدید

کسب عنوان برترواحد توسعه تحقیقاتی بالینی مرکز آموزشی و درمانی پورسینا

بیشتر...

15007
بازدید

تاندون یا زردپی آشیل

بیشتر...

3803
بازدید

آناتومی استخوان های مچ پا

بیشتر...

6858
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

2908
بازدید

آناتومی زانو

بیشتر...

2834
بازدید

آناتومی استخون ران

بیشتر...

7717
بازدید

استئومیلیت

بیشتر...

13840
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

8381
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

3696
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

6487
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

12619
بازدید

انواع درگیری های مفصلی

در اینجا هر یک از این بخش ها را به اختصار شرح می دهیم. بیشتر...

5557
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

4079
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

11167
بازدید

آناتومی شانه

کمربند شانه ای از دو استخوان به نام کلاویکل و اسکاپولا تشکیل شده است. کلاویکل تکیه گاهی است برای اسکاپولا و اسکاپولا هم توسط عضلات به تنه متصل است و بسیار متحرک می باشد. اندام فوقانی، توسط کمربند شانه ای به قسمت فوقانی- طرفی قفسه سینه اتصال دارد. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت