بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " بالینی "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

52
بازدید

بهترین و بدترین گزینه های غذایی قبل از خواب شبانه!

بیشتر...

245
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

245
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

5777
بازدید

کیست گانگلیون

بیشتر...

767
بازدید

کسب عنوان برترواحد توسعه تحقیقاتی بالینی مرکز آموزشی و درمانی پورسینا

بیشتر...

12294
بازدید

تاندون یا زردپی آشیل

بیشتر...

3097
بازدید

آناتومی استخوان های مچ پا

بیشتر...

5831
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

2386
بازدید

آناتومی زانو

بیشتر...

2310
بازدید

آناتومی استخون ران

بیشتر...

6701
بازدید

استئومیلیت

بیشتر...

11013
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

6545
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

3187
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

5300
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

10910
بازدید

انواع درگیری های مفصلی

در اینجا هر یک از این بخش ها را به اختصار شرح می دهیم. بیشتر...

4508
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

3494
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

9074
بازدید

آناتومی شانه

کمربند شانه ای از دو استخوان به نام کلاویکل و اسکاپولا تشکیل شده است. کلاویکل تکیه گاهی است برای اسکاپولا و اسکاپولا هم توسط عضلات به تنه متصل است و بسیار متحرک می باشد. اندام فوقانی، توسط کمربند شانه ای به قسمت فوقانی- طرفی قفسه سینه اتصال دارد. بیشتر...

19055
بازدید

شکستگی های بازو، آرنج و ساعد

این سه ناحیه نیز همانند شکستگی های شانه، از شایع ترین آسیب های اندام فوقانی، بالاخص در سوانح رانندگی و موتور سیکلت و همچنین آسیب های ورزشی است. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت