دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " استخوان رادیوس "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

3973
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

2016
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

4562
بازدید

استئومیلیت

بیشتر...

6255
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

3555
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

1891
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

1409
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

10265
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

1871
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

2716
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت