بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " استخوان رادیوس "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

6962
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

3503
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

7768
بازدید

استئومیلیت

بیشتر...

14035
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

6536
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

2991
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

2299
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

18476
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

2961
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

5702
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت