بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " استخوان رادیوس "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

10656
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

4580
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

11983
بازدید

استئومیلیت

بیشتر...

22604
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

9926
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

3844
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

2930
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

27972
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

3711
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

8441
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت