بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " استخوان رادیوس "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

5745
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

2896
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

6657
بازدید

استئومیلیت

بیشتر...

10765
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

5243
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

2477
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

1910
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

14905
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

2468
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

4446
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت