دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " استخوان رادیوس "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

2936
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

1555
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

3479
بازدید

استئومیلیت

بیشتر...

4598
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

2837
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

1649
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

1168
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

7843
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

1523
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

2305
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت