دکتر محسن مردانی کیوی

نتایچ جستجو عبارت " استخوان رادیوس "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

4696
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

2411
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

5586
بازدید

استئومیلیت

بیشتر...

7943
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

4179
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

2136
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

1638
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

12439
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

2144
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

3395
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت