بهترین ارتوپد رشت

نتایچ جستجو عبارت " استئوآرتریت "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

725
بازدید

چطور از دست هایی که آرتروز دارند محافظت کنیم

بیشتر...

800
بازدید

چطور از دست هایی که آرتروز دارند محافظت کنیم

بیشتر...

862
بازدید

اکران خصوصی فیلم مستند آرتروز (استئوآرتریت) زانو

بیشتر...

3113
بازدید

درد زانو

بیشتر...

3350
بازدید

دردها

بیشتر...

1520
بازدید

معاینه ی ستون فقرات گردنی

بیشتر...

9857
بازدید

انواع درگیری های مفصلی

در اینجا هر یک از این بخش ها را به اختصار شرح می دهیم. بیشتر...

7681
بازدید

آناتومی شانه

کمربند شانه ای از دو استخوان به نام کلاویکل و اسکاپولا تشکیل شده است. کلاویکل تکیه گاهی است برای اسکاپولا و اسکاپولا هم توسط عضلات به تنه متصل است و بسیار متحرک می باشد. اندام فوقانی، توسط کمربند شانه ای به قسمت فوقانی- طرفی قفسه سینه اتصال دارد. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت