دکتر محسن مردانی کیوی

اکران فیلم مستند آرتروز (استئوآرتریت) زانو

در تاریخ 25 مرداد 1396 در سالن همایش مرکز آموزشی درمانی پورسینا شهرستان رشت با حضور جمع کثیری از پرستاران محترم و ارجمند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت