دکتر محسن مردانی کیوی

ایتالیا، میلان، مارس 2015

دوره تعویض مفصل زانو تحت نظارت پروفسور بناتزو که مارس 2015 درشهر میلان ایتایا برگزار شد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت