بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

استرنوکلاویکولار (Sternoclavicular)

استرنوکلاویکولار نام مفصلی در ناحیه شانه و سینه است.

نگارش های دیگر : استرنوکلاویکولر، استرنوکلاویکلر

استرنوکلاویکولار نام مفصلی در ناحیه شانه و سینه است.

مفصل استرنوکلاویکولار از کنار هم قرار گرفتن استخوان استرنوم یا جناغ و استخوان کلاویکل یا ترقوه تشکیل شده است.

اهمیت مفصل استرنوکلاویکولار بیشتر در دررفتگی آن و در ایجاد آرتروز و ساییدگی در آن است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت