بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کیست استخوانی (Bone cyst)

کیست استخوانی به معنای ایجاد یک حفره در درون استخوان است.

کیست استخوانی


Bone cyst

 

 

 کیست استخوانی به معنای ایجاد یک حفره در درون استخوان است.

این حفره میتواند حاوی مایع یا خون باشد. کیست های استخوانی معمولا خوش خیم هستند.

اگر کیست استخوان بزرگ باشد میتواند استخوان را ضعیف کرده و احتمال شکستگی را بیشتر کند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت