بهترین ارتوپد رشت

دِژِنِرِسانس (Degeneration)

دژنرسانس به معنی خراب شدن بافت است.

دِژِنِرِسانس


Degeneration

 

دژنرسانس به معنی خراب شدن بافت است. 

تغییرات دژنرسانس معمولا در ابتدا در مقیاس میکروسکوپی ایجاد میشود و پس از مدتی ظاهر بافت هم تغییر میکند. 

دژنرسانس یا خراب شدن یک بافت موجب اختلال در کارکرد عضوی میشود که حاوی بافت مذکور است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت