چهل و یکمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران

شرکت در چهل و یکمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران و ایراد سخنرانی توسط دکتر محسن مردانی در رابطه با شکستگی و دررفتگی زانو، همراه با آسیب عروقی
-